picture לקניית הספר

גם הגדולה שבאהבות היא רק הפוגה זמנית מבדידותנו

- אמה לבונטין

לעולם אַל תצטערי על אסון העתיד לבוא, שהרי אפשר גם שלא יבוא. דיו לאסון בשעתו

- יוסף טרומפלדור

אם כבר לחיות, אז לחיות יפה וחופשי

- יוסף טרומפלדור

המכשול העומד בפני אומץ לבי הוא הספק שמא אעשה מעצמי שוטה

- אמה לבונטין

איני יודע התייאשות מהי, למי שרוצה לתקן מה בחיים אין ייאוש כלל

- יוסף טרומפלדור

כשאין מעשים, נשמעים המיחושים

- על משכבי בלילות

סיפורים קצרים
סיפורים קצרים
על משכבי בלילות
על משכבי בלילות
פודקאסטים
פודקאסטים